Besede urednikaEditor's words 

 

O reviji  / About journal 

 

Navodila za avtorje /
Instructions for authors 

 

Izjava o etiki objavljanja /
Publication ethics

 

Postopek recenzije /
Review process 

 

Prejšnje številke /
Previous Volume /

 

Naročilnica /
Order information 

Kontakt

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru /

Historical Society dr. Franc Kovačič in Maribor

 

 

Koroška cesta 160

2000 Maribor

Slovenija
 

www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si

shs.urednistvo@gmail.com

 

 

 

You are here

Postopek recenzije

Vse znanstvene in strokovne prispevke pregleda odgovorni urednik. Pred objavo so vsi prispevki dvojno slepo recenzirani, pri čemer vsak prejeti prispevek recenzirata najmanj 2 recenzenta, ki sta uveljavljena strokovnjaka s predmetnega področja. V objavo so sprejeti prispevki, ki jih pozitivno ocenita oba recenzenta in jih avtorji ustrezno dopolnijo skladno s prejetimi recenzentskimi ocenami in uredniškimi pripombami.