Letnik 21 (2021) št. 3

You are here

Članki

GORAZD BENCE
Katarina Elizabeta baronica Raumschüssl, rojena Sauer, in njena loretska kapela pri celjskih minoritih
Baroness Katharina Elisabeth Raumschüssl, Née Sauer, and her Loreto Chapel in the Celje Minorite Monastery
PDF icon
JAN ŽUPANIČ
The Making of Business Nobility. The Social Rise of Austrian Businessmen after 1848
Ustvarjanje poslovnega plemstva. Družbeni vzpon avstrijskih gospodarstvenikov po letu 1848
PDF icon
DMITAR TASIĆ
Serbia and Changes in the Concept of Citizenship in the Era of the First World War
Srbija in spremembe v konceptu državljanstva v obdobju prve svetovne vojne
PDF icon
LÁSZLÓ GÖNCZ
Načrti avtonomne in upravne organiziranosti Slovenske krajine v obdobju Károlyijeve ljudske republike (od novembra 1918 do marca 1919)
Plans for Autonomous and Administrative Organization of the Slovene March during the First Hungarian Republic (from November 1918 till March 1919)
PDF icon
TOMAŽ KLADNIK in MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ
Maribor med obema vojnama in vprašanje vojaške infrastrukture
Maribor between the Two Wars and the Issue of Military Infrastructure
PDF icon
ANJA ISKRA
Likovna umetnost v Mariboru v času nemške okupacije 1941–1945
Visual Art in Maribor during the German Occupation 1941–1945
PDF icon
BOŠTJAN UDOVIČ, MILAN BRGLEZ in ANA ARBEITER
Kdo (kaj) piše o/v slovenskih diplomatskih študijah? : primerjalna analiza izbranih slovenskih znanstvenih revij
Who writes (what) in Slovenian Diplomatic Studies?: A Comparative Analysis of Five Slovenian Journals
PDF icon
Nazaj / Back