Letnik 21 (2021) št. 2

You are here

Članki

JURIJ PEROVŠEK
Anton Korošec in štajerski liberalci
Anton Korošec and Styrian Liberals
PDF icon
ANDREJ RAHTEN
Koroščev državnopravni koncept v ustanovni dobi Kraljevine Srbov Hrvatov in Slovencev
Korošec's Concept of the State Constitution during the Founding Era of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
PDF icon
JURE GAŠPARIČ
Anton Korošec in padec vlade Milana Stojadinovića. O zarotah in zarotnikih
Anton Korošec and the Downfall of the Milan Stojadinović Government. On Conspiracies and Conspirators
PDF icon
EGON PELIKAN
Anton Korošec in slovenska manjšina na Primorskem med obema vojnama
Anton Korošec and Slovene Minority in the Primorska Region between the World Wars
PDF icon
GAŠPER MITHANS
Anton Korošec in apostolski nuncij Ermenegildo Pellegrinetti: politični katolicizem, manjšinsko vprašanje in konkordat med Svetim sedežem in Kraljevino Jugoslavijo
Anton Korošec and the Apostolic Nuncio Ermenegildo Pellegrinetti: Political Catholicism, Minority Issue, and the Concordat between the Holy See and the Kingdom of Yugoslavia
PDF icon
JURIJ PEROVŠEK
Politične razmere na Slovenskem leta 1920
Political Situation on Slovene Territory in 1920
PDF icon
ANDREJ RAHTEN
Brejčev drugi mandat: politični izzivi Deželne vlade za Slovenijo v letu 1920
Brejc’s Second Term: Political Challenges Facing The Provincial Government for Slovenia in 1920
PDF icon
JANEZ OSOJNIK in ALEŠ MAVER
Plebiscites in Europe after the First World War
Plebisciti v Evropi po koncu prve svetovne vojne
PDF icon
Nazaj / Back