Letnik 19 (2019) št. 3

You are here

Članki

MARTIN BELE
Štajerski grb in njegovi začetki v 12. in 13. stoletju
Styrian Coat of Arms and it's Beginnings in the 12th and 13th Century
PDF icon
ŽIGA OMAN
Tottingi s Ptuja in Majšperka: vzpon in propad meščanske družine v zgodnjem novem veku
The Tottings of Ptuj and Majšperk: the Rise and Demise of a Burgher Family in Early Modernity
PDF icon
MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ in ANA ŠELA
Dr. Franc Tiplič: lenarški zdravnik med fikcijo in zgodovino
Dr. Franc Tiplič: Lenart Doctor between Fiction and History
PDF icon
BLAŽ TORKAR
Vittorio Veneto: zadnja italijanska ofenziva na reki Piavi leta 1918
Vittorio Veneto: The Last Italian Offensive on the River Piave in 1918
PDF icon
TOMAŽ IVEŠIĆ
Ženevska deklaracija v luči velikega "ujedinjenja" južnih Slovanov novembra 1918
The Geneva Agreement in the Light of the Great Unification of the South Slavs in November 1918
PDF icon
ANDREJ RAHTEN
"Šampanjec v Gradcu in nemške demivierges" – ocena delovanja podpolkovnika Shermana Milesa na Štajerskem leta 1919
"Champagne in Graz and German Demivierges" – Evaluation of the Activities of Lieutenant Colonel Sherman Miles in Styria in 1919
PDF icon
KLEMEN KOCJANČIČ
Galicijski levi v bojih proti partizanom: 14. grenadirska divizija Waffen-SS (galicijska št. 1) na Slovenskem
Galician Tigers in Combat against Partisans: 14th Grenadier Division of Waffen-Ss (Galician Nr. 1) in Slovene Lands
PDF icon
ANDREJ KIRBIŠ, MONIKA LAMOT, KATJA KOTNIK, MARINA TAVČAR KRAJNC and MARIJA JAVORNIK KREČIČ
The role of Gender in Participation and Health Among Slovenian Youth: A Regional Comparison
Vloga spola pri participaciji in zdravju mladih v Sloveniji: regionalna primerjava
PDF icon
Nazaj / Back