Letnik 19 (2019) št. 1

You are here

Članki

JOŽICA ČEH STEGER
Ivan Potrč in Narte Velikonja na sončni in senčni strani revolucije
van Potrč and Narte Velikonja on the Sunny and Shadowy Side of Revolution
PDF icon
FRANCI LAZARINI
France Stele in raziskovanje slovenske arhitekture
France Stele as the Researcher of Slovenian Architecture
PDF icon
ALEŠ MAVER, DARKO FRIŠ in GORAZD BAJC
Med begom pred sovjetsko preteklostjo in vračanjem vanjo. Stranke in volitve v Ukrajini in Belorusiji med leti 1989 in 2013
Between a Flight from the Soviet Past and a Return to lt. The Party Landscape of Ukraine and Belarus between 1989 and 2013
PDF icon
GORAZD BAJC, JANEZ OSOJNIK in DARKO FRIŠ
Nekateri vidiki mednarodnega priznanja Slovenije s posebnim ozirom na ameriški pogled, junij 1991–april 1992
Some Aspects of Slovenia's International Recognition with Particular Reference to the American Perspective, June 1991–April 1992
PDF icon
MIRAN LAVRIČ
Mladi in religija v severovzhodni Sloveniji po letu 2000. Sekularizacijske težnje in relativno vztrajanje institucionalne religioznosti
Youth and Religion in Northeastern Slovenia after 2000. Secularization Tendencies Along with the Relative Robustness of Institutional Religiosity
PDF icon
ANDREJ HOZJAN
Zgodnjenovoveško Prekmurje. V čast stoletnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (2019)
Early Modern Prekmurje. In Honour of the Centenary of the Reunification of Prekmurje Slovenians with their Homeland (2019)
PDF icon
NINA STEINBACHER in ANDREJ RAHTEN
"V boj za staro pravdo!" – ustanovitev in delovanje Samostojne kmetijske stranke do konca zasedanja konstituante
"In the Fight for Old Justice!" – Establishment and Activities of the Independent Agricultural Party until the End of the Constituent Assembly Period
PDF icon
MATEJA ČOH KLADNIK
Sodišče slovenske narodne časti na Ptuju
The Court of Slovenian National Honour in Ptuj
PDF icon
Nazaj / Back