Letnik 9 (2009) št.2-3

You are here

Članki

France M. Dolinar
Versko življenje v Ljubljani v času prve svetovne vojne
Religious Life in Ljubljana during the First World War
PDF icon
Renato Podbersič ml.
Versko življenje v Gorici med prvo svetovno vojno
Religious Life in Gorizia during the First World War
PDF icon
Bogdan Kolar
Celje v času prve svetovne vojne kot se kaže v cerkvenem arhivskem gradivu
Celje during World War I as Seen in Church Archive Material
PDF icon
Jože Mlinarič
Jernej pl. Grudenegg iz Škofje Loke, opat cisterc Presvete Trojice v Wiener Neustadt (Dunajsko Novo mesto) (1557-1559) in v Reinu (1559-1577)
Noble Jernej Grudenegg from Škofja Loka, Abbot Cistercian of the Holy Trinity in Wiener Neustadt (1557-1559) and in Rein (1559-1577)
PDF icon
Mateja Matjašič Friš
Dr. Franc Kovačič - ustanovitelj in sodelavec revije Voditelj v bogoslovnih vedah
Dr. Franc Kovačič - Founder and Contributor of the Journal Voditelj v bogoslovnih vedah
PDF icon
Matjaž Ambrožič
Dr. Franc Kovačič - zvonoslovec
Dr. Franc Kovačič - Campanologist
PDF icon
Dušan Nećak
Ustanovitev lavantinske škofje
World during World War I
PDF icon
Andrej Rahten
Poseg Franca Kovačiča v razprave med slovenskimi monarhisti in republikanci
Franc Kovačič’ Intervention in Debates among Slovenian Monarchists and Republicans
PDF icon
Petra Svoljšak
Vélika vojna in Slovenci
The Great War and Slovenian People
PDF icon
Gregor Jenuš
Štajersko vprašanje in vloga dr. Franca Kovačiča na pariški mirovni konferenci
The Styrian Question and the Roll of Dr. Franc Kovačič on the Peace Conference in Paris
PDF icon
Tomaž Kladnik
Vojaštvo in Maribor v času 1. svetovne vojne in tik po njej
The Military and Maribor during World War I and Immediately after It
PDF icon
Petra Svoljšak
Kronologija vojne pri Gorici 1915-1917
Chronology of the War near Gorizia (1915-1917)
PDF icon
Miro Hribernik
Vojaštvo v Celju v letih prve svetovne vojne 1914-1918
The Military in Celje during World War I (1914-1918)
PDF icon
Blaž Torkar
Vojaško življenje v Trstu med prvo svetovno vojno
Military Life in Trieste during World War I
PDF icon
Božo Repe
Svetozar Boroević: slavljen in zavržen
Svetozar Boroević: Glorifed and Forgotten
PDF icon
Branko Marušič
Gorica med prvo svetovno vojno
Gorizia during World War I
PDF icon
Tamara Griesser Pečar
Politično življenje v Celovcu 1914-1918, s posebnim poudarkom na delovanju Slovencev
Political Life in Klagenfurt (1914-1918) with Special Emphasis on the Work of Slovenian People
PDF icon
Bojan Himmelreich
Vsakdanje življenje v Celju v obdobju prve svetovne vojne
Everyday Life in Celje during World War I
PDF icon
Nazaj / Back