Letnik 9 (2009) št.1

You are here

Članki

Stylianos Politis
Stratagems, Deceits and International Law - Examples from History
Ukane, prevare in mednarodno pravo - primeri iz zgodovine
PDF icon
Richard Carrier
The Experience of Dying in Wars and the Historian's Wisdom
Umiranje v vojnah in zgodovinska modrost
PDF icon
Miljan Milkić
The Serbian Army and the Cultural and Religious Heritage in WWI
Srbska vojska ter kulturna in cerkvena dediščina v času prve svetovne vojne
PDF icon
Dmitar Tasić
Army of the Kingdom of Serbians, Croats and Slovenes and the Seizing of New Borders 1919-1920: the Example of Old and Southern Serbia
Vojska Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v bojih za nove meje 1919-1920: primer stare in južne Srbije
PDF icon
Wojciech Włodarkiewicz
The Soviet Union's Aggression against Poland in 1939
Napad Sovjetske zveze na Poljsko leta 1939
PDF icon
Zvezdan Marković
Lessons Learned from the April War in 1941, with Emphasis on the Slovenian Territory
Izkušnje iz vojskovanja v aprilski vojni leta 1941 s posebnim pogledom na slovensko ozemlje
PDF icon
Andrej Rahten
"The First Slovenian Legation in Our History": Diplomatic Activities of Izidor Cankar and Frank Starman in Ottawa during the Second World War
"Prvo slovensko poslaništvo v naši zgodovini": diplomatske dejavnosti Izidorja Cankarja in Franka Starmana v Ottawi med 2. svetovno vojno
PDF icon
Miloslav Čaplovič
Slovakia in Alliances in the First Half of the 20th Century
Slovaška v vojaških zavezništvih v prvi polovici 20. stoletja
PDF icon
Pál Germuska
Dual Budgetary System in Socialist Hungary in the 1950
Dvojni proračunski sistem v socialistični Madžarski v 1950.-tih
PDF icon
Dariusz Kozerawski
Special Operations in the Second Half of 20th Century: Development and Experience
Specialne operacije v drugi polovici 20. stoletja: razvoj in izkušnje
PDF icon
Jan Štaigl
Slovakia in Military-political and Military Plans of the Allies and Alliances from 1945 to 1992
Slovaška v vojaško-političnih in vojaških načrtih zaveznikov in zavezništev med 1945 in 1992
PDF icon
Tomaž Kladnik
Territorial Defence of the Republic of Slovenia
Teritorialna obramba Republike Slovenije
PDF icon
Nazaj / Back