Letnik 7 (2007) št. 1-2

You are here

Članki

ALEKSANDRA BERBERIH-SLANA
Osamosvojitveni zakoni
The Independence Acts
PDF icon
BOŽO REPE
Politični razvoj v Sloveniji do leta 1989
The Political Development in Slovenia until 1989
PDF icon
ANDREJ VOVKO
Nekateri vidiki sprejema slovenskih grba, zastave in denarja leta 1991 v luči osrednjih slovenskih dnevnikov
Certain Aspects of the Adoption of the Slovenian Coat of Arms, Flag and Money in 1991, in the Light of Central Slovenian Daily Newspapers
PDF icon
GREGOR JENUŠ 
Proces proti četverici in Odbor za varstvo človekovih pravic
The Trial Against 'the Four' and the Committee for the Protection of Human Rights
PDF icon
TONE JEROVŠEK
Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti RS kot temeljni akt nastanka slovenske države
The Fundamental Constitutional Charter on the Emancipation and Independence of the Republic of Slovenia as a Fundamental Act in the Establishment of the Slovenian State
PDF icon
SERGEJ FLERE
Zborovanje v Cankarjevem domu, mitingaštvo in prepovedani miting v Ljubljani
The Gathering in Cankarjev dom, the Movement of Meetings and the Forbidden Meeting in Ljubljana
PDF icon
BORIS M. GOMBAČ
Prizadevanja civilne družbe za vrnitev slovenskih vojakov iz JLA
Endeavours on the Part of Civil Society for the Return of Slovenian Soldiers from the Yugoslav People's Army
PDF icon
TOMAŽ KLADNIK
Oblikovanje oboroženih sil in osamosvojitvena vojna 1991
The Formation of Armed Forces and the Emancipation War of 1991
PDF icon
ZVEZDAN MARKOVIČ
Odnos Slovencev do JLA in njen umik iz Slovenije
The Attitude of Slovenians Towards the Yugoslav People's Army and its Pull-out from Slovenia
PDF icon
STANISLAV KOCUTAR
Napadi na infrastrukturo RTV Slovenija v času osamosvojitvene vojne
Attacks upon the Infrastructure of Radio Television Slovenia during the Emancipation War
PDF icon
MATJAŽ KLEMENČIČ
Pregled zgodovine Slovenije od brionskega sporazuma do izteka trimesečnega moratorija (od 8. julija do 8. oktobra 1991)
Survey of the History of Slovenia from the Brioni Agreement until the End of the Three Months’ Moratorium (July 8 - October 8, 1991)
PDF icon
DARKO FRIŠ 
Demosova vlada po razglasitvi slovenske samostojnosti in odmevi v mariborskem časniku Večer
DEMOS Government after the Declaration of Slovenia's Independence in the Light of Mariborer Newspaper Večer
PDF icon
JOŽE DEŽMAN
Spravni temelji slovenske osamosvojitve ali kje je meja med Slovenijo in Srebrenico?
Reconciliatory Foundations of the Emancipation and Democratization of Slovenia or Where is the Parting Line Between Slovenia and Srebrenica?
PDF icon
ANDREJ RAHTEN
Slovensko osamosvajanje in evropska ideja
Slovenian Emancipation and the European Idea
PDF icon
JANJA ŽITNIK
Priseljenska izkušnja v samostojni Sloveniji v luči integracijskih načel
Immigrant Experience in Independent Slovenia in the Light of Integration Principles
PDF icon
DRAGAN POTOČNIK
Prve večstrankarske volitve na Slovenskem
First Multi-party Elections in Slovenia
PDF icon
NATAŠA PODGORŠ EK
Deklaracija o suverenosti Republike Slovenije
Declaration on Sovereignty by the Republic of Slovenia
PDF icon
JOŽE MOŽINA
Slovenski plebiscit 1990
The Slovenian Plebiscite of 1990
PDF icon
JANKO PRUNK
Slovenski narodni vzpon v 20. stoletju
The Slovenian National Ascent in the 20th Century
PDF icon
ROSVITA PESEK
Zadnji dnevi Slovenije v Jugoslaviji
The Last Days of Slovenia in Yugoslavia
PDF icon
IGOR GRDINA
Intelektualci in demokracija med Slovenijo in Jugoslavijo
Intellectuals and Democracy Between Slovenia and Yugoslavia
PDF icon

Jubileji

MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ  in DARKO FRIŠ 
60 let znanstvenega svetnika prof. dr. Andreja Vovka
PDF icon
Nazaj / Back