Letnik 6 (2006) št. 2-3

You are here

Članki

VINKO RAJŠP
Mesto Maribora na poti do škofijskega sedeža
The city of Maribor on the way to the seat of bishopric
PDF icon
NATAŠA PODGORŠ EK
Zgodovina uprave v Mariboru 1750-1918 - Občinske volitve v mestu Maribor 1861-1912
History of the administration in Maribor 1750-1918 - Municipal elections in Maribor 1861-1912
PDF icon
FILIP ČUČEK
Kraji na slovenskem Štajerskem in Maribor med leti 1750 in 1918 - K prebivalstveni in nacionalni sliki ter k nacionalnim odnosom v spodnještajerskih mestih s poudarkom na Mariboru, Celju in Ptuju
Settlements in Slovenian Styria and Maribor between 1750 and 1918 - A population and ethnic sketch and ethnic disputes in Lower Styrian towns, with a stress upon Maribor, Celje and Ptuj
PDF icon
DRAGAN POTOČNIK
Maribor med leti 1918-1941
Maribor between 1918 and 1941
PDF icon
ALEKSANDRA BERBERIH - SLANA
Uprava v Mariboru 1919-1941 - Mestna občina
The administration in maribor 1919-1941 - The city of Maribor
PDF icon
MATEJA RATEJ
Kraji na slovenskem Š tajerskem in Maribor med leti 1918 in 1941 - Politični položaj nemške narodne manjšine v mestnih občinah Maribor, Celje in Ptuj
Sites in Slovenian Styria and Maribor during 1918-1941 - The political position of the German national minority in the urban municipalities of Maribor, Celje and Ptuj
PDF icon
BOGDAN KOLAR
Cerkvena zgodovina Maribora med leti 1918 in 1941
Church history of Maribor between 1918 and 1941
PDF icon
MATEJA ČOH
Maribor v času druge svetovne vojne
Maribor during the Second World War
PDF icon
MARJETA CIGLENEČKI
Urbanistična podoba Maribora v 19. in 20. stoletju
The urbanist likeness of Maribor in the 19th and 20th century
PDF icon
JANEZ MAROLT
Področje Maribora v arheoloških obdobjih in antični dobi
The area of Maribor in archeological periods and during Ancient times
PDF icon
PETER ŠTIH
K predzgodovini mesta Maribor
Towards a pre-history of the city of Maribor
PDF icon
JOŽE MLINARIČ
Maribor od prve omembe kot mesto (1254) do leta 1500
Maribor as of first mention as city (1254) until 1500
PDF icon
TONE RAVNIKAR
Kraji na slovenskem Š tajerskem in Maribor v srednjem veku
Settlements in Slovenian Styria and Maribor during Medieval Times
PDF icon
JOŽE MLINARIČ
Župnija sv. Janeza Krstnika v Mariboru v srednjem veku
The parish of St. John the Baptist in Medieval Maribor
PDF icon
ANDREJ HOZJAN
Mariborsko mesto med 16. in 18. stoletjem
The city of Maribor between the 16th and the 18th century
PDF icon
JOŽE CURK
O urbani zgodovini Maribora do konca 18. stoletja
On the urban history of Maribor until the end of the 18th century
PDF icon
JANEZ CVIRN
Oris zgodovine Maribora 1750-1850
A draft of the history of Maribor, 1750-1850
PDF icon

Jubileji

MIHAELA KOLETNIK
70 let prof. dr. Zinke Zorko
PDF icon

Ocene

ERVIN DOLENC
Mateja Režek, Med resničnostjo in iluzijo: Slovenska in jugoslovanska politika v desetletju po sporu z Informbirojem 1948-1958
PDF icon
GREGOR JENUŠ 
Znanstven simpozij Osamosvojitev Slovenije - 15 let kasneje, Maribor, 23. in 24. november 2006
PDF icon
Nazaj / Back