Letnik 3 (2003) št. 2-3

You are here

Jubileji

ANDREJ HOZJAN
Anton Ožinger - šestdesetletnik
PDF icon
JOŽE MLINARIČ
80 let Prof. dr. Jožeta Koropca
PDF icon
JOŽE MLINARIČ
Janez Marolt - šestdesetletnik
PDF icon

Članki

JOŽE MLINARIČ
Mariborčan Marijan Pittreich, opat cistercijanskega samostana Rein pri Gradcu (1745-1771)
The Maribor Inhabitant Marjan Pittreich, Abbot of the Cistercian Monastery,
PDF icon
JANEZ CVIRN
Narodnopolitične razmere v Mariboru v času marčne revolucije in neoabsolutizma
The National Political Situation in Maribor at the Time of the March Revolution and of Neo-absolutism
PDF icon
FRANCE FILIPIČ
Moška kaznilnica v Mariboru od ustanovitve 1886 do osvoboditve
The Penitentiary for Men in Maribor, from its Establishment in 1886 until Liberation
PDF icon
VILJEM BRUMEC
Patografija Huga Wolfa
Pathography of Hugo Wolf
PDF icon
MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ 
Mariborski stenograf in profesor Anton Rudolf Legat, ustanovitelj in ravnatelj Legatove šole - Prvih dvajset let zasebne Legatove ustanove
Maribor Stenographer Anton Rudolf Legat, Founder and Headmaster of the Legat School - First Twenty Years of the Legat's Private Institution
PDF icon
ROBERT OBRUL
Športno življenje v Mariboru do 1. svetovne vojne
Sports Life in Maribor prior to the First World War
PDF icon
BOŽO REPE
Oris zgodovine Maribora v prvem desetletju po drugi svetovni vojni
An Outline of the History of Maribor in the First Decade after the Second World War
PDF icon
ALEŠ  TIHEC
Športna društva v Mariboru od konca druge svetovne vojne do leta 1991
Sports Associations Between the End of the Second World War and 1991
PDF icon

Ocene

MANICA ŠPENDAL
Margret Jestremski, Hugo Wolf - skice in fragmenti. Raziskave o načinu kompozicijskega dela
PDF icon
MATEJA RATEJ
Dragan Potočnik, Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918-1941
PDF icon

Uvodniki

VIKTOR VRBNJAK
Prispevek k zgodovinopisju na slovenskem Š tajerskem do 1941 - 100-letnica ustanovitve Zgodovinskega društva za Slovensko Š tajersko
PDF icon
MANICA ŠPENDAL
Maribor, mesto prvih ustvarjalnih začetkov Huga Wolfa - Ob 100. obletnici smrti Huga Wolfa
PDF icon
Nazaj / Back