Letnik 2 (2002) št. 2

You are here

Ocene

ANDREJ RAHTEN
Zoran Grijak, Politička djelatnost vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera
PDF icon
ANDREJ RAHTEN
Nikša Stančič, Hrvatska nacija i nacionalizam u 19. i 20. stolječu
PDF icon
ANDREJ HOZJAN
XXXI. zborovanje slovenskih zgodovinarjev, Maribor, 10.-12. oktober 2002
31st Assembly of Slovene Historians, Maribor, October 10th-12th, 2002
PDF icon
JOŽE MAČEK
William Brooks Tomljanovich, Biskup Josip Juraj Strossmayer: Nacionalizam i moderni katolicizam u Hrvatskoj
PDF icon

Uvodniki

MIRAN ŠTUHEC
Akademik Jože Pogačnik (1933-2002)
Academician Jože Pogačnik (1933-2002)
PDF icon

Članki

JANEZ MAROLT
History of Slovene Jewry
Zgodovina slovenskega Judovstva
PDF icon
JOŽE MLINARIČ
Kmečki nemiri in upori na posesti dominikanskega samostana v Studenicah v 16. in 17. stoletju
Peasant Unrest and Uprising on Property of the Dominican Monastery in Studenice during 16th and 17th Century
PDF icon
CHRISTOPH AUGUSTYNOWICZ
Konstelacije moči in cesarsko-habsburška diplomatska politika v času nordijske vojne 1655-1660
Machtkonstellationen und kaiserlich-habsburgische Diplomatiepolitik im Nordischen Krieg 1655-1660
PDF icon
GÜNTER BERNHARD
"... wie uneins, unruhig und gehässig die Geistlichen zu Ulimien sich ohnehin gegen einander betragen." - Zur Aufhebung des Paulinerklosters Olimje 1782-83
"...kako nesložno, nemirno in sovražno so se že tako in tako vedli drug do drugega duhovniki iz Olimja." - K razpustitvi pavlinskega samostana Olimje 1782-83
PDF icon
MARIJA WAKOUNIG
"Das Sitzen zwischen zwei Stühlen." Sozial-politische Entwicklungs-tendenzen in den Anfangsjahren der Ära Agenor Goluchowski (1895)
"Sedenje med dvema stoloma." Socialno-politične razvojne tendence v začetnih letih ere Agenorja Goluchowskega (1895)
PDF icon
MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ 
"Bog in Slovenci!" - Anton Bezenšek v pismih prijatelju dr. Pavlu Turnerju
"Bog in Slovenci!" (God and Slovenes!) - Anton Bezenšek in Letters to Friend Dr. Pavel Turner
PDF icon
JURE PEROVŠEK
Slovenska politika in vprašanje državne ureditve med zasedanjem Ustavodajne skupščine Kraljevine SHS (1920-1921)
Slovene Policy and the Issue of Constitutional Arrangements during Sessions of the Constitutional Parliament of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1920-1921)
PDF icon
BOŽO REPE
AVNOJ kot zgodovinsko dejstvo in aktualno politično vprašanje
AVNOJ as a Historical Fact and as Political Issue
PDF icon
SERGEJ FLERE
Blind Alleys in Ethnic Essentialist Explanations of the Downfall of the Former Yugoslavia
Slepe poti etnično esencialističnih razlag razpada bivše Jugoslavije
PDF icon
Nazaj / Back