Letnik 2 (2002) št.1

You are here

Članki

SILVIJA BOROVNIK
Podobe Maribora v literaturi
Images of Maribor in Literature
PDF icon
ANDREJ HOZJAN
Mariborsko prebivalstvo do srede 18. stoletja
Maribor Inhabitants until the Middle of the 18th Century
PDF icon
JOŽE CURK
O prebivalstvu Maribora med sredinama 18. in 19. stoletja
On the Population of Maribor Between the 18th and 19th Mid-Centuries
PDF icon
JERNEJA FERLEŽ
Prebivalstvo Maribora 1848-1991
Population of Maribor, 1848-1991
PDF icon
ZINKA ZORKO
Mariborski pogovorni jezik
Maribor Conversation Language
PDF icon
MIRKO KRIŽMAN
Mariborska nemščina
Maribor German Language
PDF icon
BRUNO HARTMAN
Prevrat v Mariboru 1918/1919
The Overthrow in Maribor 1918/1919
PDF icon
MAJA GODINA-GOLIJA
Izbrana poglavja iz življenja Mariborčanov od leta 1860 do 1941
Chosen Chapters from the Life of Maribor Inhabitants from 1860-1941
PDF icon

Uvodniki

DARKO FRIŠ 
Maribor skozi čas
PDF icon
Nazaj / Back