Letnik 14 (2014) št.1

You are here

Članki

MAJA BUČAR and METKA STARE
Evolution of Innovation Policy in Slovenia since 2004 – Promises and Pitfalls
Razvoj inovacijske politike v Sloveniji od leta 2004 – obeti in pomanjkljivosti
PDF icon
URŠKA ŠTREMFEL and MOJCA ŠTRAUS
Slovenia's First Decade within the European Educational Space
Prvo desetletje Slovenije v evropskem izobraževalnem prostoru
PDF icon
ANA BOJINOVIĆ FENKO
Learning about the European Union at School in Slovenia
Poučevanje o Evropski uniji v slovenskih šolah
PDF icon
MARKO LOVEC and DANIJEL CRNČEC
From Good to Poor Student: A Critical Realist Reflection on a Decade of the Slovenian EU Membership
Od dobre do slabe učenke: kritičnorealistična refleksija desetletja slovenskega članstva v EU
PDF icon
MARJAN SVETLIČIČ, MATEVŽ RAŠKOVIĆ and BOŠTJAN UDOVIČ
Opportunities in 10 Years of Slovenia's EU Membership and Its Global Integration
Izgubljene (gospodarske) priložnosti Slovenije v evropskih in globalnih integracijah: deset let pozneje
PDF icon
ZLATKO ŠABIČ and SABINA KAJNČ LANGE
Past, Present and Future: Slovenia, European Institutions and the Problem of Project-Based Foreign Policy
Preteklost, sedanjost in prihodnost: Slovenija, evropske institucije in problem projektnosti zunanje politike
PDF icon
ANA BOJINOVIĆ FENKO and JURE POŽGAN
Regionalisation of Slovenian Foreign Policy: Escape from the Balkans, Return to the Western Balkans
Regionalizacija zunanje politike Slovenije po vstopu v EU: beg z Balkana in vrnitev na Zahodni Balkan
PDF icon
BOŠTJAN UDOVIČ and MAJA BUČAR
Slovenia's International Development Cooperation: Between (Declarative) Commitments and (Outspoken) Reality
Mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije: med deklarativnimi zavezami in dejanskostjo
PDF icon
ROK ZUPANČIČ
Slovenia's Ten Years in the Common Security and Defence Policy of the European Union
Deset let Slovenije v skupni varnostni in obrambni politiki Evropske unije
PDF icon
ALENKA KRAŠOVEC and MATEVŽ MALČIČ
Business as Usual: Characteristics of Elections to the European Parliament in Slovenia and Slovenian Members' Activities in the European Parliament
Po starem: značilnosti volitev v Evropski parlament v Sloveniji in aktivnosti slovenskih poslancev v Evropskem parlamentu
PDF icon
ANŽE BURGER and ALJAŽ KUNČIČ
Slovenian Economy between 'National Interest' and the European Market
Slovensko gospodarstvo med nacionalnim interesom in evropskim trgom
PDF icon
ANDREJA JAKLIČ and MATIJA ROJEC
Changing Patterns in Slovenian Inward and Outward FDI after EU accession
Spremembe v vzorcih slovenskih vhodnih in izhodnih neposrednih tujih investicij po vstopu v EU
PDF icon

Uvodniki

ROMANO PRODI
Premessa / Foreword
PDF icon
BOŠTJAN UDOVIČ
Ten Years of Slovenia in the European Union: (Used)Possibilities and (Lost) Opportunities
PDF icon
Nazaj / Back