Letnik 12 (2012) št.1

You are here

Članki

ALEŠ MAVER
Orosius and Christian Universal History in Late Antiquity
Orozij in krščanska univerzalna zgodovina v pozni antiki
PDF icon
STANISLAV JUŽNIČ
Toynbee's Nonsense Book for Slovenians
Toynbee's Nonsense Book for Slovenians
PDF icon
GREGOR JENUŠ
Economic Image of Maribor and its Surroundings during World War I
Gospodarska podoba Maribora in njegove okolice v prvi svetovni vojni
PDF icon
DARJA KEREC
Murska Sobota and Red Army's Arrival: Its Influence on Architecture, Culture and Everyday Life
Murska Sobota in prihod Rdeče armade: njen vpliv na arhitekturo, kulturo in vsakdanje življenje
PDF icon
ANDREJA VALIČ ZVER
Nova Revija as the Political Platform of the Slovenian Spring.On the Occasion of the 25th Anniversary of the 57th Edition of Nova revija
Nova revija kot politična platforma slovenske pomladi. Ob petindvajsetletnici izida 57. Številke nove revije
PDF icon
MILAN FRANC
A New Anglo-Saxon Empire: Its Causes and Effects at the End of 20th Century
Novi anglosaksonski imperij: njegovi vzroki in posledice ob koncu 20. stoletja
PDF icon
POLONA VIDMAR
The Palais of Hermann Baron Gödel Lannoy in Maribor
Palača Hermanna barona Gödel Lannoya v Mariboru
PDF icon
FRANCI LAZARINI
Dr. Mihael Napotnik, Prince-Bishop of Lavantine Diocese, and the Church Architecture of His Time
Lavantinski knezoškof dr. Mihael Napotnik
PDF icon
Nazaj / Back