Letnik 10 (2010) št.1

You are here

Članki

Jurij Perovšek
Der deutsche Liberalismus und die Frage der Nation und der Staatsordnung
Nemški liberalizem in vprašanje naroda ter državne ureditve
PDF icon
Dušan Nećak
Die deutsch-slowenischen Beziehungen unter dem Blickwinkel der Forschungen eines Zeitgeschichtlers
Nemško-slovenski odnosi z vidika raziskovanj zgodovinarja sodobnega časa
PDF icon
Andrej Gaspari
The Rozumek Case: Helmuth Rozumek, Kriminalrat, SS Captain and Head of the Gestapo in Bled (IV Dept. of the KdS Veldes)
Zadeva Rozumek
PDF icon
Ivo Goldstein
The Catholic Church, Archbishop Stepinac and the Jews
Katoliška cerkev, nadškof Stepinac in Judje
PDF icon
Sergej Flere
Tito's and Dolanc's 1972 'Letter' and the Dissolution of Yugoslavia
'Pismo' Tita in Dolanca iz leta 1972 in razkroj Jugoslavije
PDF icon
Denis Čaleta
Intelligence Errors of the Yugoslav People's Army in the Independence Process of the Republic of Slovenia
Obveščevalne zmote jugoslovanske armade v procesu osamosvajanja Republike Slovenije
PDF icon
Vladimir Prebilič, Damijan Guštin
Warfare Lessons Learned: the Treatment of Prisoners of War by the Republic of Slovenia during the Slovenian Independence War in 1991
Izkušnja vojskovanja: ravnanje Republike Slovenije z vojnimi ujetniki v slovenski osamosvojitveni vojni 1991
PDF icon
Damir Črnčec
The Development of Information Society and Facing the Contemporary Security Threats with the New Intelligence Paradigm
Razvoj informacijske družbe in soočanje s sodobnimi varnostnimi grožnjami v okviru nove obveščevalne paradigme
PDF icon
Janja Žitnik Serafin
Permanent Relevance of Louis Adamic's Social Criticism
Trajni pomen družbenokritičnega dela Louisa Adamiča
PDF icon
Irena Stramljič Breznik
Pleteršnik's Dictionary : A Relevant Source for Synchronic Lexicological Research
Pleteršnikov slovar – aktualni gradivni vir za sinhrone leksikološke raziskave
PDF icon
Peter Štih
Erwartungen forschender und darstellender Historiker an Quelleneditionen
Objave virov in z njimi povezana pričakovanja zgodovinarjev
PDF icon
Stanislav Južnič
Astronomer Frischlin among Slovenians
Astronom Frischlin med Slovenci
PDF icon
Dušan Nećak
Ustanovitev lavantinske škofje
World during World War I
PDF icon
Nazaj / Back