Letnik 1 (2001) št.1

You are here

Članki

VASILIJ MELIK
Turnerjeva doba
Turner's Time
PDF icon
ANTON OŽINGER
Sekovska fara sv. Ane v Framu v prvi polovici 19. stoletja in mladi Pavel Turner
Sechau Parish of St. Anna in Fram in the First Half of the XIX. Century and the Young Pavel Turner
PDF icon
ANDREJ VOVKO
Gimnazijska leta dr. Pavla Turnerja
The Academic Secondary School Years of Dr. Pavel Turner
PDF icon
JANEZ ŠUMRADA
Turnerjeva študijska leta
Turner's Years of University Studies
PDF icon
DRAGAN POTOČNIK
Turnerjevo publicistično delovanje
Turner's Publicistic Activity
PDF icon
DARKO FRIŠ 
Vzgojitelj dr. Pavel Turner (1875-1903)
The Educator dr. Pavel Turner (1875-1903)
PDF icon
JANA ZADRAVEC ŠPENDL
Turnerjeva mariborska doba (1903-1924)
Turner's Life in Maribor (1903-1924)
PDF icon
BRUNO HARTMAN
Dr. Pavel Turner in Študijska knjižnica v Mariboru
Dr. Pavel Turner and the Study Library in Maribor
PDF icon
IGOR GRDINA
Turner na literarni sceni in v njenem zakulisju
Tuner at the Literary Scene and in its Back Stage
PDF icon
JANEZ CVIRN
Pavel Turner in literarno ustvarjanje Josipa Vošnjaka
Pavel Turner and the Literary Creativity of Josip Vošnjak
PDF icon
FRANC ROZMAN
Turnerjevi štipendisti
Turner's Scholarship-holders
PDF icon
VERICA TRSTENJAK
Turnerjeva ustanova - fundacija
Turner's Institution - Foundation
PDF icon

Viri

MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ 
'Spomini iz mojega življenja' dr. Pavla Turnerja
'Reminiscences from my Life' by Dr. Pavel Turner
PDF icon

Uvodniki

DARKO FRIŠ 
Časopisu na pot
PDF icon
ALBIN HOJNIK
Uvodne besede predsednika organizacijskega odbora simpozija o delu in življenju dr. Pavla Turnerja
PDF icon
JOŽE KOROPEC
Dr. Pavel Turner - domačin framskega Pohorja
PDF icon
Nazaj / Back