Besede urednikaEditor's words 

 

O reviji  / About journal 

 

Navodila za avtorje /
Instructions for authors 

 

Izjava o etiki objavljanja /
Publication ethics

 

Postopek recenzije /
Review process 

 

Prejšnje številke /
Previous Volume /

 

Naročilnica /
Order information 

Kontakt

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru /

Historical Society dr. Franc Kovačič in Maribor

 

 

Koroška cesta 160

2000 Maribor

Slovenija
 

www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si

shs.urednistvo@gmail.com

 

 

 

You are here

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije / Humanities and Social Studies Review

 

 

 
PUBLISHER
HISTORY ASSOCIATIAN OF DR. FRANC KOVAČIČ IN MARIBOR

Download form in Word format

Order form

Send completed forms to :
dr. Darko FRIŠ, urednik
SHS
Koroška cesta 160, 2000 Maribor, Slovenija