Besede urednikaEditor's words 

 

O reviji  / About journal 

 

Navodila za avtorje /
Instructions for authors 

 

Izjava o etiki objavljanja /
Publication ethics

 

Postopek recenzije /
Review process 

 

Prejšnje številke /
Previous Volume /

 

Naročilnica /
Order information 

Kontakt

Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru /

Historical Society dr. Franc Kovačič in Maribor

 

 

Koroška cesta 160

2000 Maribor

Slovenija
 

www.zgodovinsko-drustvo-kovacic.si

shs.urednistvo@gmail.com

 

 

 

You are here

BESEDE UREDNIKA


Znanstvena periodična publikacija Studia historica Slovenica s podnaslovom Časopis za humanistične in družboslovne študije, ki jo izdaja Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru, je začela izhajati leta 2001.
Ustanovitelji so si zastavili cilj izdajati revijo z drugačno uredniško vizijo, kot jo imajo druge zgodovinske revije na Slovenskem. V skladu z ustanovnim aktom je Studia historica Slovenica (v nadaljevanju SHS) interdisciplinarna znanstvena revija za področje zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine, arheologije, geografije in jezikoslovja, obenem pa objavlja tudi ocene in poročila o publikacijah ter dogajanjih v strokah, ki jih pokriva.
Izdajatelj si je revijo v duhu sodobnega časa pod motom Svet brez meja zamislil predvsem kot mariborsko, štajersko, v nadgradnji pa kot vseslovensko, evropsko, torej mednarodno. Najvišjo strokovno raven revije dokazuje sestava članov uredniškega odbora, kamor so poleg najuglednejših strokovnjakov z uglednih slovenskih institucij (z Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Mariboru, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani, Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani in Znanstveno raziskovalnega središča v Kopru) povabljeni tudi strokovnjaki iz Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške in ZDA.
SHS je v prvih dveh letnikih izhajala v dveh številkah, od tretjega letnika naprej pa izhajajo tri številke letno. Dvojna številka je vedno v slovenskem jeziku in je tematska, druga pa je zastavljena širše in prinaša razprave v treh jezikih - slovenskem, angleškem in nemškem, s čimer želi izdajatelj promovirati slovensko znanost izven meja. Revija objavlja razprave najuglednejših evropskih in ameriških raziskovalcev, ki so tematsko povezane z našim prostorom in njegovo zgodovino.
Čeprav je revija zastavljena na visoko znanstveni ravni, je zanjo veliko zanimanja tako med strokovnjaki kot med laičnimi ljubitelji naše preteklosti. Prispevki so namreč pisani zelo berljivo, poleg kvalitetne vsebine pa veliko pozornosti namenjamo tako splošnemu izgledu revije kot njeni bogati slikovni opremljenosti.
Največ prostora Studia historica Slovenica namenja znanstvenim objavam, ki so posvečene v Sloveniji najbolj zapostavljeni lokalni in regionalni zgodovini ter mestu Maribor in njegovim najuglednejšim akterjem na področju humanistike in družboslovja.
SHS bo tudi v naslednjih letih obdržala dosedanjo uredniško politiko, ki si je v sedmih letih rednega izhajanja pridobila ugled doma in v tujini.