Letnik 23 (2023) št. 3

You are here

Članki

TONE RAVNIKAR
Maribor v 13. stoletju. 3. del: mesto in njegovi meščani.
Maribor in the 13th Century. Part 3: The City and Its Citizens
PDF icon
BOŠTJAN UDOVIČ, TANJA ŽIGON and PETRA KRAMBERGER
Diplomatic Ceremonial Events at the 1821 Congress of Ljubljana
Diplomatski ceremonialni dogodki na Ljubljanskem kongresu leta 1821
PDF icon
SINDI ČASAR
Vzgojiteljice v prvih prekmurskih vrtcih (1886–1920).
Female Kindergarten Teachers in the First Kindergartens in Prekmurje (1886–1920)
PDF icon
GORAZD BAJC, ANE MARIE HERCEG in KAJA MUJDRICA
Bazovica, glasilo Jugoslovanskega odbora iz Italije, in njen odnos do jugoslovanske kraljevine, 1941–1944
Bazovica, the Newspaper of the Committee of the Jugoslavs of Italy, and Its Attitude Towards the Kingdom of Yugoslavia, 1941–1944
PDF icon
RENATO PODBERSIČ
Četniki na Primorskem. Poskus ustanovitve četniške enote v Panovcu pri Gorici leta 1944
Chetniks in Primorska Region. Attempt to Establish a Chetnik Unit in Panovec Near Gorica in 1944
PDF icon
ANA ŠELA
Alternativna gibanja pod nadzorom Službe državne varnosti: mariborska kulturna scena v osemdesetih letih
Culture in Maribor in the 1980s: Alternative and the State Security Service (SDV)
PDF icon
ANDREJ NATERER, DAVID HAZEMALI in MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ
Mladi NEET v Sloveniji: analiza učinkov izbranih intervencijskih odgovorov projekta "PreseNEETi se" na potrebe in značilnosti mladih NEET v severovzhodni Sloveniji
Young NEETs in Slovenia: Analysis of the Effects of Selected Intervention Responses of the Project "PreseNEETi se" on the Needs and Characteristics of Young NEETs in Northeastern Slovenia
PDF icon
Nazaj / Back