Letnik 22 (2022) št. 3

You are here

Članki

RENATO PODBERSIČ
Sij Davidove zvezde na sončni strani Alp. Judje pri nas med Jugoslavijo in Slovenijo
The Shine of the Star of David on the Sunny Side of the Alps. Slovenian Jews between Yugoslavia and Slovenia
PDF icon
GREGOR JENUŠ in DEJAN VALENTINČIČ
Nemškogovoreča narodna skupnost na Slovenskem in vprašanje ustavnega priznanja
The German-speaking Community in Slovenia and the Question of Constitutional Recognition
PDF icon
ANA ŠELA in MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ
Volitve v Ustavodajno skupščino leta 1920 na Slovenskem: predvolilni boj
Elections to the Constituent Assembly in 1920 in Slovenian Lands: The Pre-Election Struggle
PDF icon
TOMAŽ IVEŠIĆ
Jugoslovani v povojnih popisih prebivalstva
Yugoslavs in the Post-War Population Censuses
PDF icon
ALEŠ MAVER
Zapleteni zemljepis demokratizacije. Prehodi v demokracijo v srednji in vzhodni Evropi ob koncu 20. stoletja
A Complicated Geography of Democratization: Transitions to Democracy in Central and Eastern Europe at the End of the Twentieth Century
PDF icon
LÁSZLÓ GÖNCZ
Madžarska narodna skupnost v času osamosvojitve Slovenije in ustavnih sprememb ter sprejetja nove ustave (1989–1991)
The Hungarian National Community at the Time of Slovenia's Independence, the Related Constitutional Amendments, and the Adoption of the New Constitution (1989–1991)
PDF icon
PRIMOŽ MLAČNIK
Dekonstrukcijskost manjšinskih detektivskih romanov Sergeja Verča
The Deconstructiveness of Sergej Verč's Minor Detective Novels
PDF icon
Nazaj / Back