Letnik 22 (2022) št. 2

You are here

Članki

BOŽO REPE
Slovensko-srbski konflikt v osemdesetih letih
Slovenian-Serbian Conflicts in the 1980s
PDF icon
ŽARKO LAZAREVIČ in MARTA RENDLA
Gospodarska ozadja jugoslovanske krize osemdesetih let 20. stoletja
Economic Backgrounds to the Yugoslav Crisis of the 1980s
PDF icon
TAMARA GRIESSER-PEČAR
Nadškof Alojzij Šuštar in Katoliška cerkev v Sloveniji v osemdesetih letih in v procesu osamosvajanja
Archbishop Alojzij Šuštar and the Catholic Church in Slovenia in the 1980s and in the Process of Independence
PDF icon
ALEŠ GABRIČ
Slovenska matica in osamosvajanje Slovenije
Slovenska Matica and Slovenia's Path to Independence
PDF icon
JURE GAŠPARIČ in TJAŠA KONOVŠEK
Transformacija političnega sistema: od trodomne skupščine Socialistične republike Slovenije do Državnega zbora in Državnega sveta Republike Slovenije
Transformation of Political System: From the Socialist Tricameral Assembly of the Socialist Republic of Slovenia to the National Assembly and the National Council of the Republic of Slovenia
PDF icon
JANEZ OSOJNIK
Predlog Socialistične stranke Slovenije oktobra 1990 za izvedbo plebiscita o samostojnosti Republike Slovenije in odzivi nanj v Sloveniji
The October 1990 Initiative of the Socialist Party of Slovenia to Hold a Plebiscite on the Independence of the Republic of Slovenia and Reactions to It in Slovenia
PDF icon
TOMAŽ KLADNIK
Maribor in nastanek oboroženih sil samostojne in demokratične Slovenije
Maribor and the Creation of the Armed Forces of Independent and Democratic Slovenia
PDF icon
JELKA PIŠKURIĆ
Vsakdanje življenje Slovencev ob koncu osemdesetih let
Everyday Life of Slovenians at the End of the 1980s
PDF icon
DARJA KEREC
Slovenska družba v vrtincu kulturnih sprememb, novih trendov in tehnologij v 80. in 90. letih
Slovenian Society in a Maelstrom of Cultural Change, New Trends and Technologies in the 1980s and 1990s
PDF icon
Nazaj / Back