Letnik 22 (2022) št. 1

You are here

Članki

VID ŽEPIČ
Transmissio actorum: pošiljanje sodnih spisov učenim pravnikom s poudarkom na razvoju v avstrijskih dednih deželah
Transmissio actorum: Sending of the Case Files to the Learned Jurists with Special Regards to the Developments in the Austrian Hereditary Lands
PDF icon
NINA ZVER
Življenje in delo prekmurskega pridigarja Jožefa Horvata
The Life and Work of the Preacher Jožef Horvat
PDF icon
GREGOR ANTOLIČIČ
Anton Korošec in habsburška dinastija
Anton Korošec and the Habsburg Dynasty
PDF icon
MARKO ŠTUHEC
O ljubljanskem nebotičniku in Balkanu. Zgodovina prostora nekdanje Jugoslavije in Balkana v učbenikih zgodovine za slovenske gimnazijce od Avstro-Ogrske do samostojne Slovenije
On the Ljubljana Skyscraper and the Balkans. History of the Regions of Ex-Yugoslavia in History Textbooks Used in Slovenia from the Austro-Hungary to the Independent Slovenia
PDF icon
VLADIMIR PREBILIČ in LARA IVA DREU
Bombardiranje Maribora 1944–1945 kot del angloameriškega strateškega bombardiranja nemške vojaške industrije in prometnih zvez v luči primerjave slovenskih in angloameriških arhivskih virov
Bombing of Maribor (1944–1945) as Part of Anglo-American Strategic Bombing of German War Industry and Transport Connections in Light of Comparison of Slovenian and Anglo-American Archival Sources
PDF icon
DRAGICA HARAMIJA
Odsev koliščarske kulture v zgodovinsko- pustolovski seriji mladinskih knjig Sebastijana Preglja Zgodbe s konca kamene dobe
Reflecting Prehistoric Pile-Dwelling Culture in the Historical- Adventure Series by Sebastijan Pregelj Tales from the End of the Stone Age
PDF icon
MOJCA TANCER VERBOTEN
Specifics of the Employment of Higher Education Teachers
Posebnosti zaposlitev visokošolskih učiteljev
PDF icon
Nazaj / Back