Letnik 18 (2018) št. 3

You are here

Članki

MARTIN BELE
Štajerske deželne službe pred letom 1311
The Styrian Regional Offices until the Year 1311
PDF icon
DARKO ŠČAVNIČAR
Pravice in dolžnosti vojaka v prvi svetovni vojni
Rights and Duties of the Soldier during World War I
PDF icon
MIHA ŠIMAC
"Dušni blagor" soške armade: oris duhovne oskrbe na soškem bojišču 1915–1917
"Peace of Soul" at the Isonzo Front: An Outline of Spiritual Care at the Isonzo Battlefield 1915–1917
PDF icon
RENATO PODBERSIČ
Od porazov do zmag z božjo pomočjo. Goriška duhovščina in leto 1917
From Defeats to Victories with God's Help. The Gorizia Clergy in the Year 1917
PDF icon
DEAN KOMEL
Veliki oktober in veseli december. O nekaterih vprašanjih oktobrske revolucije in revolucije sploh:
The Great October and the Merry December: On some Issues of the October Revolution and Revolutions in General
PDF icon
MIRA MILADINOVIĆ ZALAZNIK
Vpliv oktobrske revolucije na družino barona Johanna von Maasburga, avstro-ogrskega generalmajorja v pokoju iz Vipave
The Influence of the October Revolution on the Family of the Retired Austro-Hungarian Major General, Baron Johann Maasburg in Vipava
PDF icon
VINKO SKITEK
Slovenska Koroška 1917: med fronto in zaledjem
Slovenian Carinthia in the Year 1917: Between the Frontline and the Hinterland
PDF icon
DARJA KEREC
Prekmurje leta 1917
Prekmurje in the Year 1917
PDF icon
JURE GAŠPARIČ
Od odprtja avstrijskega parlamenta leta 1917 do novih držav leta 1918 – o oblikovanju češkoslovaške in jugoslovanske države
From the Opening of the Austrian Parliament in 1917 to the New States in 1918 – the Formation of the Czechoslovak and Yugoslav States
PDF icon
ANDREJ RAHTEN
Račun brez Korošca? Dileme očeta Jugoslavije ob ustanovitvi Banovine Hrvaške
Sidelining Korošec? Dilemmas Facing the Father of Yugoslavia on the Formation of the Banovina of Croatia
PDF icon
Nazaj / Back