Letnik 18 (2018) št. 1

You are here

Članki

ANDREJ KIRBIŠ
Regionalne razlike v kulturni participaciji mladih v Sloveniji: severovzhodna Slovenija v primerjalni perspektivi
Regional Differences in Cultural Participation of Slovenian Youth: Northeastern Slovenia in Comparative Perspective
PDF icon
MIRAN LAVRIČ in DARKO FRIŠ
Institucionalna in zasebna religioznost v severovzhodni Sloveniji. Primerjalna analiza slovenskih regij po letu 1969
Institutional and Private Religiosity in Northeastern Slovenia. Comparative analysis of Slovenian Regions since 1969
PDF icon
ANDREJ KIRBIŠ
Levels and Determinants of Youth Political Participation: Regional Inequalities and Northeastern Slovenia
Ravni in dejavniki politične participacije mladih: regionalne neenakosti in severovzhodna Slovenija
PDF icon
ŽIGA OMAN in DARKO DAROVEC
In landt hochverbotten – sovražnosti med plemstvom v 17. stoletju na Štajerskem, Kranjskem ter v Istri ali o reševanju sporov med običajem maščevanja in novoveškim kazenskim pravom
In landt hochverbotten – Enmities among Nobility in Seventeenth-Century Styria, Carniola and Istria or on Conflict Resolution between the Custom of Vengeance and Early Modern Criminal Law
PDF icon
ANDREJ RAHTEN
Avstro-ogrska diplomacija in vstop ZDA v vojno
Austro-Hungarian Diplomacy and US Entry into the War
PDF icon
TIN MUDRAŽIJA
Boj med Ilirijo in Primorjem za prevlado v slovenskem nogometu in nastanek reprezentančnega ljubljanskega nogometnega moštva z imenom SK Ljubljana
The Rivalry Between SK Ilirija and AŠK Primorje for the Dominance in Slovenian Football and the Formation of the Representative Football Team of Ljubljana Named SK Ljubljana
PDF icon
ANDREJ RAHTEN
Radić na štajerski fronti. Hrvaško-slovenska politična razmerja v mariborskem volilnem okrožju v Kraljevini SHS
Radić on the Styrian front. Croatian-Slovenian political relations in the Maribor electoral district in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
PDF icon
DARKO FRIŠ
Maribor po prevratu in vladni komisar dr. Josip Leskovar
Maribor after the Uprising, and Government Commissioner Dr. Josip Leskovec
PDF icon
GORAZD BAJC
Makro in mikro posledice anšlusa: ko je postala severovzhodna Slovenija za Britance res prvič geopolitično pomembna
Macro and Micro Consequences of the Anschluss: When North-eastern Slovenia Became for the First Time Geopolitically Significant for the British
PDF icon
MIRO HRIBERNIK
Die Schlacht um Vukovar im Jahr 1991
Bitka za Vukovar leta 1991
PDF icon
MARTIN BELE
Nekateri vidiki razvoja Ljubljane med marčno revolucijo in prvo svetovno vojno
Some Aspects of the Development of Ljubljana between the March Revolution and the First World War
PDF icon
GREGOR PIVEC, EVA LINA FRIŠ in MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ:
Maribor Doctor Filip Terč and his "Bee Therapy"
Mariborski zdravnik dr. Filip Terč in njegova "čebelja terapija"
PDF icon
Nazaj / Back