Letnik 15 (2015) št.3

You are here

V spomin

STANE GRANDA
In Memoriam – prof. dr. Andrej Vovko (1947–2015)
PDF icon
MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ, DARKO FRIŠ, MARTIN GRUM
V spomin – prof. dr. Andrej Vovko (1947–2015)
PDF icon

Članki

JANJA ŽMAVC
"Post autem auditis oratoribus Graecis...": Some Notes on Intercultural Perspective of Classical Rhetoric
"Post autem auditis oratoribus graecis...": nekaj opomb k medkulturnem vidiku klasične retorike
PDF icon
MATJAŽ RAVBAR
Maistrova eskadrilja : letalci v Mariboru v letih 1918 in 1919
Maister Squadron : Pilots in Maribor between 1918 and 1919
PDF icon
GREGOR PIVEC
Sanitetna služba Maistrove vojske
Sanitary Services of the General Maister's Army
PDF icon
ALENKA KORON
Tematizacije vélike vojne pri Jušu Kozaku
Representations of the Great War in Juš Kozak
PDF icon
JOŽICA ČEH STEGER
Stanko Majcen in vélika vojna
Stanko Majcen and the Great War
PDF icon
KATJA MIHURKO PONIŽ
"Prva svetovna vojna v delih slovenskih književnic
The Great War in the Works of Slovenian Female Writers
PDF icon
BRANISLAVA VIČAR
"Vloga vojaka v spomenikih prve svetovne vojne: ideološka reprezentacija vojne v tridimenzionalnih objektih
The Role of a Soldier in First World War Monuments: Ideological Representation of the War in Three-Dimensional Objects
PDF icon
MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ
Izvrševanje "poslednje volje" dr. Pavla Turnerja
Enforcing the "Last Will" of Dr. Pavel Turner
PDF icon
URŠKA LAMPE
Od prve svetovne vojne do Konvencije o ravnanju z vojnimi ujetniki (1929)
From the First World War to the Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (1929)
PDF icon
VINKO SKITEK
Nemška poštna služba v Mežiški dolini med drugo svetovno vojno
German Postal Service in the Meža Valley during the Second World War
PDF icon
TOMAŽ IVEŠIĆ
''Compared to Him the Prisoners are Innocent People'': The Fall of Milovan Djilas (1948–1954)
''V primerjavi z njim so zaporniki nedolžni ljudje'': padec Milovana Đilasa (1948–1954)
PDF icon
ANDREJ STOPAR
New Relations in the Crumbling Times: Emerging Slovenia's Independence in Russian Diplomatic Sources (1990–1992)
Novi odnosi v razpadajočem času: vzpostavljanje slovenske osamosvojitve v ruskih diplomatskih virih (1990–1992)
PDF icon
Nazaj / Back