Letnik 15 (2015) št.2

You are here

Članki

TAMARA GRIESSER-PEČAR
Mirovna pobuda cesarja Karla I: Misija Sixtus
Die Friedensinitiative Kaiser Karls I.: Die Mission Sixtus
PDF icon
BOŽO REPE
"Osvobajate nas, hkrati pa nas režete na koščke". Odnos velikih sil do Slovencev med prvo svetovno vojno in ob njenem koncu
"You are freeing us, but at the same time cutting us into pieces." The Attitude of Major Powers towards Slovenes during the Great War and at its End
PDF icon
MARKO ŠTEPEC
"Kot teleta smo bili": izkušnja in spomin na Galicijo
"We were like Calves": the Experience and Memory of Galicia
PDF icon
BLAŽ TORKAR
Odmevi dardanelske krize v slovenskem časopisju
The Response of Slovenian Newspapers to the Dardanelles Crisis
PDF icon
SANDI VOLK
Prva svetovna vojna v Trstu v poročanju dnevnika Edinost skozi prizmo tržaškega narodnega doma
Reports on the Great War in the Trieste Daily Newspaper Edinost from the Trieste National Hall Perspective
PDF icon
PIERO PURINI
Demografske in etnične spremembe Trsta in Primorske v prvi svetovni vojni
Demographic and Ethnic Changes of Trieste and the Coastal Region (Primoska) in the First World War
PDF icon
DARJA KEREC
Odzivi na vstop Italije v vojno v prekmurskem katoliškem tisku (s posebnim ozirom na Kleklov Marijin list in Koledar)
Reactions to the Entry of Italy into the War in the Catholic Press of Prekmurje (especially Klekl’s Marijin list and Koledar)
PDF icon
GREGOR ANTOLIČIČ
Bog Ohrani, Bog obvari Nam Cesarja, Avstrijo! Izbruh prve svetovne vojne v habsburški monarhiji
Gott erhalte, Gott beschütze unsern Kaiser, unser Land! Der Ausbruch des Ersten Weltkriges in der Habsburger Monarchie
PDF icon
JURIJ PEROVŠEK
Slovenci in habsburški vladar v vojnih letih 1914–1918
Slovenes and the Habsburg Ruler in the War Years 1914–1918
PDF icon
GREGOR JENUŠ:
Slovenci in velika vojna (1914–1918). Slovenska razdvojenost med zvestobo cesarju in željo po narodni avtonomiji
Slovenes and the Great War (1914–1918). Slovenian Division between Loyalty to the Emperor and a Wish for National Autonomy
PDF icon
Nazaj / Back