Letnik 13 (2013) št.2-3

You are here

Članki

BLAŽ TORKAR
Dr. Andrej Kobal – agent ameriške obveščevalne službe Office of Strategic Services (OSS)
Dr. Andrej Kobal – Agent of the American Intelligence Service Office of Strategic Services (OSS)
PDF icon
DAMJAN PRELOVŠEK
Arhitekt Jože Plečnik (1872–1957)
Arhitect Jože Plečnik (1872–1957)
PDF icon
TOMAŽ KLADNIK
Podpolkovnik Ernest Peterlin
Lieutenant Colonel Ernest Peterlin
PDF icon
MARJETA CIGLENEČKI
Kipar Jožef Ajlec (1874–1944)
The Sculptor Jožef Ajlec (1874–1944)
PDF icon
TAMARA GRIESSER - PEČAR
Škof dr. Maksimilijan Držečnik
Bischof Dr. Maksimilijan Držečnik
PDF icon
MARKO KOŠAN
Slikar Jože Tisnikar (1928–1998)
Painter Jože Tisnikar (1928–1998)
PDF icon
ALEŠ MAVER
Paradoks Vekoslava Grmiča
The Vekoslav Grmič Paradox
PDF icon
MARTA FRELIH
Evropska pot Ivane Kobilce
Ivana Kobilca and Her Path Across Europe
PDF icon
MATJAŽ KLEMENČIČ
Jurij Trunk: duhovnik, narodni buditelj, publicist, izseljenec
Jurij Trunk: Priest, Slovene Patriot, Author, Emigrant
PDF icon
NATAŠA PODGORŠEK
Čedomir Antić, Kratka zgodovina Srbije 1804–2012, dopolnjena za slovensko izdajo (Ljubljana: UMco, 2012)
PDF icon
DARKO FRIŠ
Franc Šušteršič – duhovnik, organizator, narodni delavec, časnikar in publicist (1891–1910)
Franc Šušteršič, Priest, Organizer, Journalist, National Worker, Publicist (1891–1910)
PDF icon
MOJCA HORVAT
"V svojem življenju sem mnogo poskušala in do zdaj še vedno svoj cilj dosegla."Klara Kukovec (1883–1979), prva zdravnica v Trstu in Mariboru in njen mož, Janko Kukovec (1883–1968), predsednik Ljudske univerze v Mariboru
"In my Life I Have Tried Many Things and So Far I Have Always Achieved my Goals." Klara Kukovec (1883–1979), the Frst Female Doctor in Trieste and Maribor and Her Husband, Janko Kukovec (1883–1968), the President of the People's University of Maribor
PDF icon
STANKA KRANJC SIMONETI
Prim. dr. Božena Grosman, specialistka za otroške bolezni
Prim. Dr. Božena Grosman, Specialist for Children Diseases
PDF icon
IRENA SAPAČ
Dr. Boris Kristan (1901–1991), organizator zobozdravstva in pionir mladinskega zobozdravstva v Mariboru
Doctor Boris Kristan (1901–1991), the Organizer of Dental Medicine and Pioneer of Youth Dental Care in Maribor
PDF icon
ELKO BORKO
Prof. dr. Lidija Andolšek Jeras, pionirka na področju slovenske reprodukcije človeka
Prof. Dr. Lidija Andolšek Jeras, Pioneer on the Slovene Field of Human Reproduction
PDF icon
ALENKA ŠELIH
Življenje in delo prof. dr. Katje Vodopivec
Life and Work of Prof. Dr. Katja Vodopivec
PDF icon
JURIJ PEROVŠEK
"Extra Jugoslaviam non est vita!" Politični in idejni oris Alberta Kramerja (1882–1943)
''Extra Jugoslaviam non est vita!" The Political and Ideological Outline of Albert Kramer (1882–1943)
PDF icon
URŠKA PERENIČ
Beno Zupančič in njegova pripoved o med- in povojni Ljubljani
Beno Zupančič and His Story about War- and Post-War Ljubljana
PDF icon
BOŽO REPE
Stane Kavčič v zgodovini
Stane Kavčič in History
PDF icon
BRANISLAVA VIČAR
Angela Vode med liberalnim in socialističnim feminizmom
Angela Vode between Liberal and Socialist Feminism
PDF icon
GREGOR JENUŠ
Joža Vilfan – odklon od družinske tradicije
Joža Vilfan – An Aberrant from Family Tradition
PDF icon
SABINA ŽNIDARŠIČ ŽAGAR
Angela Vode (1892–1985), Spol in usoda (1938/39) .
Angela Vode (1892–1985), Spol in usoda (1938/39)
PDF icon
ALEKSANDRA GAČIĆ
Dr. Jože Brilej – jugoslovanski diplomat pri OZN
Dr. Jože Brilej – Yugoslav UN Diploma
PDF icon
JOŽICA ČEH STEGER
Potrčeva zgodnja proza v družbenem, moralnem in političnem kontekstu
Potrč's Early Prose in a Social, Moral and Political Context
PDF icon
VLADIMIR PREBILIČ, JELENA JUVAN
Med političnim in vojaškim odločanjem: Aleš Bebler
Between Political and Military Decision Making: Aleš Bebler
PDF icon
BLANKA BOŠNJAK
Odzivi na pripovedno delo Mire Mihelič
Reaction to the Literary Work of Mira Mihelič
PDF icon

Ocene

LILIJANA URLEP
Ljubljanska škofija − 550 let, zbral in uredil France M. Dolinar (Ljubljana: Nadškofija Ljubljana, 2011)
PDF icon
NATAŠA PODGORŠEK
Metka Gombač, Boris M. Gombač, Trpljenje otrok v vojni. Sedemdeset let po zaprtju italijanskih taborišč (Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013)
PDF icon

V spomin

ALEŠ MAVER
V spomin profesorju dr. Janezu Cvirnu (1960–2013)
PDF icon

Jubileji

ALEŠ MAVER
Prof. dr. Janez Marolt – sedemdesetletnik
PDF icon
ALEŠ MAVER
Sedemdeset let doc. dr. Antona Ožingerja
PDF icon
Nazaj / Back