Letnik 12 (2012) št.2-3

You are here

Članki

STANE GRANDA
Ekonomski momenti slovenskega osamosvajanja
Economic Moments of Slovenia’s Independence Process
PDF icon
BOŽO REPE
Vloga akcije "Slovenija, moja dežela" pri nacionalni homogenizaciji osemdesetih let
Role of the "Slovenia, my Country" Campaign in the National Homogenisation in the 1980s
PDF icon
ANDREJA VALIČ ZVER
Demos kot ključni akter oblikovanja demokratične slovenske države
The Democratic Opposition of Slovenia (DEMOS) as the Key Player in the Creation of a Democratic Slovenian State
PDF icon
ANDREJ RAHTEN
"Zgodovinska vrnitev domov": obnova krščanske demokracije ob osamosvojitvi Slovenije
"Historical Return Home": Restoration of Christian Democracy at the Time of Slovenia's Independence
PDF icon
BOGDAN KOLAR
Vodstvo katoliške skupnosti in osamosvajanje Slovenije
Leadership of the Catholic Community and the Process of Independence of the Republic of Slovenia
PDF icon
FRANCE MARTIN DOLINAR
Alojzij Šuštar (1920–2007). Ljubljanski nadškof in metropolit (1980–1997)
Alojzij Šuštar (1920–2007). Ljubljana Archbishop and Metropolitan (1980–1997)
PDF icon
TAMARA GRIESSER-PEČAR
Vloga Nemčije pri osamosvojitvi Slovenije
Die Rolle Deutschlands bei der Verselbstständigung Sloweniens
PDF icon
GORAZD BAJC
Italija, razpad Jugoslavije in osamosvojitev ter mednarodno priznanje Slovenije
Italy, Dissolution of Yugoslavia, the Process of Slovenia’s Independence and Its International Recognition
PDF icon
DANILO BURNAČ
Mobilizacijske aktivnosti kot podlage za dosego vojaške, politične in ekonomske samostojnosti Republike Slovenije
Mobilisation Activities as the Basis for the Attainment of Military, Political and Economical Independence of the Republic of Slovenia
PDF icon
MIRO HRIBERNIK
Jugoslovanska ljudska armada na predvečer osamosvojitve Slovenije
Yugoslav People’s Army on the Eve of Slovenia’s Independence
PDF icon
BLAŽ TORKAR
Poskus analize spopada na mednarodnem mejnem prehodu Rožna Dolina
Attempt to Analyse the Conflict at the Rožna Dolina International Border Crossing
PDF icon
VLADIMIR PREBILIČ in DUNJA DOBAJA
Branilci režima ali domoljubi?
Regime Defenders or Patriots?
PDF icon
TOMAŽ KLADNIK
Slovenska vojska med velikimi pričakovanji in realnostjo (1991–2011)
Slovenian Armed Forces – Divided between Great Expectations and Reality (1991–2011)
PDF icon
MATJAŽ MULEJ
Invencijsko-inovacijsko-difuzijski procesi (IIDP) – premalo upoštevan del osamosvajanja Slovenije (1991–2011)
Invention-Innovation-Diffusion Processes (IIDP) – Insufficiently Considered Part of Slovenia’s Independence (1991–2011)
PDF icon
MILAN ZVER
Kako iz recesije demokracije v Sloveniji
Coming Out of the Recession of Democracy in Slovenia
PDF icon
MARTIN BELE
Posesti Krške škofije na področju današnje slovenske Štajerske v drugi polovici 13. stoletja – 1. del
Estates of the Diocese of Gurk in the Area of the Present-Day Slovenian Styria in the Second Half of the 13th Century – Part 1
PDF icon

Poročilo

ALEŠ MAVER
Mednarodni znanstveni simpozij "Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja – 2. del", Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča v Mariboru, Maribor, 4.–6. december 2012
PDF icon

Ocene

VINKO SKITEK
Peter Davies, Nevarna razmerja: kolaboracija in druga svetovna vojna (Ljubljana: Modrijan, 2010)
PDF icon
MIHA ZOBEC
Gregor Jenuš, Ko je Maribor postal slovenski. Iz zgodovine nemško-slovenskih odnosov v Mariboru od konca 19. stoletja in v prevratni dobi (Maribor: ZRI dr. Franca Kovačiča, 2011)
PDF icon
Nazaj / Back