Letnik 11 (2011) št.2-3

You are here

Članki

TAMARA GRIESSER-PEČAR
Dr. Gregorij Rožman, ljubljanski nadškof
Dr. Gregorij Rožman, Bishop of Ljubljana
PDF icon
BOGDAN KOLAR
Ljubljanski nadškof Anton Vovk (1900−1963), protagonist v treh državnih tvorbah
Anton Vovk (1900−1963), Archbishop of Ljubljana, Protagonist in Three State Formations
PDF icon
JOŽICA ČEH STEGER
Ivan Cankar – veliki pisatelj in politični mislec na začetku 20. stoletja
Ivan Cankar – Great Writer and Political Thinker of the Early 20th Century
PDF icon
JANEZ VREČKO
Srečko Kosovel kot pesnik in politični bojevnik – tigrovec
Srečko Kosovel as a Poet and a Political Warrior – TIGR Member
PDF icon
ANDREJ RAHTEN
Dr. Ivan Šusteršič – vzpon in padec državnika pozne habsburške monarhije
Dr. Ivan Šusteršič – The Rise and Fall of a Statesman in the Late Habsburg Monarchy
PDF icon
MIRAN ŠTUHEC
Edvard Kocbek – umetnik in mislec
Edvard Kocbek – Artist and Thinker
PDF icon
JURIJ PEROVŠEK
Idejni in politični oris Gregorja Žerjava (1882–1929)
Ideological and Political Description of Gregor Žerjav (1882–1929)
PDF icon
URŠKA PERENIČ
Zaprti svet Hiengovih književnih likov: Grob, Onstran livade je roža in Noži
The Closed World of Hieng’s Literary Characters in Grob (Grave), Onstran livade je roža (There is a Flower beyond the Meadow) and Noži (Knives)
PDF icon
JANKO PRUNK
Mesto Edvarda Kocbeka v panoptikumu slovenskih osebnosti 20. stoletja
Edvard Kocbek in the Panopticon of Slovenian Personalities of the 20th Century
PDF icon
DARJA PAVLIČ
Simbolna govorica v Zajčevi igri Jagababa
Symbolic Language in Zajc’s Play Jagababa (Baba Yaga)
PDF icon
BOŽO REPE
Kdo in kaj je bil Edvard Kardelj?
Who and What was Edvard Kardelj?
PDF icon
MATJAŽ KLEMENČIČ
Življenje in delo ameriškega politika slovenskega porekla Franka Lauscheta s posebnim ozirom na slovenske zadeve
The Life and Work of an American Politician of Slovenian Origin, Frank Lausche, with Particular Reference to the Situation in Slovenia
PDF icon
JERCA VODUŠEK STARIČ
Boris Kraigher – od revolucionarja do ministra
Boris Kraigher – from Revolutionary to Minister
PDF icon
JANJA ŽITNIK SERAFIN
Pomen Louisa Adamiča v 21. stoletju
The Importance of Louis Adamič in the 21st Century
PDF icon
ROSVITA PESEK
Jože Pučnik – dlje kot drugi
Jože Pučnik – Further than the Others
PDF icon
ZVONKA ZUPANIČ SLAVEC
Zdravnik Friderik Pregl, Nobelov nagrajenec slovenskega rodu
Doctor Friderik Pregl, Nobel Prize Winner of Slovenian Descent
PDF icon
TOMAŽ KLADNIK
General Rudolf Maister
General Rudolf Maister
PDF icon
FRANCI LAZARINI
Arhitekt Hans Pascher in cerkvena arhitektura poznega historizma na Slovenskem Štajerskem
Architect Hans Pascher and Church Architecture in Late Historicism in Slovenian Styria
PDF icon
BORIS MLAKAR
General Leon Rupnik
General Leon Rupnik
PDF icon
RAJKO BRATOŽ
Gotsko zavzetje Rima 410. Pomen dogodka za zgodovino poznega rimskega cesarstva in za razvoj Zahodnih Gotov
Gothic Conquest of Rome in 410. Significance of the Event for the History of the Late Roman Empire and the Development of the West Goths
PDF icon
MATEJA ČOH
Dosje Andreja Glušiča
Dossier of Andrej Glušič
PDF icon
MAKSIMILIJAN MATJAŽ
Slomškova prizadevanja za slovensko Sveto pismo
Slomšek’s Endeavours for a Slovenian Holy Bible
PDF icon
GORAZD BAJC
Stanislav Rapotec, prvi Slovenec, ki ga je britanska obveščevalna služba SOE vtihotapila v zasedeno Jugoslavijo
Stanislav Rapotec, the First Slovene that the British Intelligence Service SOE Infiltrated into Occupied Yugoslavia
PDF icon
MANICA ŠPENDAL
Ustanovitev čitalnic na Slovenskem. Prispevek k verodostojnosti podatkov o ustanovitvi čitalnic na Slovenskem
Reading Societies in Slovenia. A Contribution to Establishing the Credibility of Data about the Foundation of Reading Societies in Slovenia
PDF icon
VLADIMIR PREBILIČ in DUNJA DOBAJA
Milan Zabukovec – Miloš (1923–1997)
Milan Zabukovec – Miloš (1923–1997)
PDF icon
MATJAŽ AMBROŽIČ
Politična dejavnost knezoškofa Jegliča v očeh sodobnikov
Political Activity of Prince Bishop Jeglič in the Eyes of his Contemporaries
PDF icon

Ocene

MARJETKA BOŽIČKO
Marko Žuraj, Med regionalizmom in jugoslovanstvom. "Liberalizem" na Štajerskem med letoma 1918 in 1923 (Maribor, 2010)
PDF icon
MARTIN BELE
Tone Ravnikar, Benediktinski samostan v Gornjem Gradu (Maribor, 2010)
PDF icon
POLDE MIKEC AVBERŠEK
Slavica Tovšak, Sledovi zadružnega delovanja v severovzhodni Sloveniji med letoma 1945–1951 (Maribor, 2010)
PDF icon

V spomin

DARKO FRIŠ in GREGOR JENUŠ
V spomin prof. dr. Brunu Hartmanu (1924–2011
PDF icon

Jubileji

MELITA FORSTNERIČ HAJNŠEK
Dr. Manica Špendal – 80-letnica
PDF icon
DARKO FRIŠ in NATAŠA PODGORŠEK
70-let prof. dr. Franca Rozmana
PDF icon

Poročilo

TIN MUDRAŽIJA
Mednarodni znanstveni simpozij 20-letnica osamosvojitve: med pričakovanji in realnostjo, Maribor, 25.–28. oktober 2011
PDF icon
Nazaj / Back