Letnik 10 (2010) št.2-3

You are here

Članki

France M. Dolinar
Ustanovitev lavantinske škofje
The establishment of the Lavantine diocese
Andreja Legan Ravnikar
Slomškova liturgična terminologija
Slomšek’s liturgical terminology
Vinko Škafar
Pastoralni vidiki selitve škofjskega sedeža
The pastoral aspects of transferring the seat of the diocese
Marko Jesenšek
Slomškova rokopisna slovnica – Inbegrif der slowenischen Sprache für Ingeborne
Slomšek’s manuscript grammar – inbegriff der Slowenischen sprache für in-geborne
Stane Granda
Anton Martin Slomšek med zvestobo narodu in Cerkvi
Anton Martin Slomšek: between loyalty to nation and to the church
Natalija Ulčnik
Slomškove Drobtinice
Slomšek's Drobtinice
Janez Cvirn
"Tako kot je, ne more ostati, in ko bo prišel čas, bomo tudi mi zagrabili."
''This can’t go on forever; and when the time comes, we will do our job."
Andrej Hozjan
Maribor v prvih dveh desetletjih po pridobitvi škofje
Maribor in the first two decades after acquiring a diocese
Matjaž Ambrožič
Lavantinska škofja za časa Slomškovih naslednikov (1862–1922)
The Lavantine diocese in the times of Slomšek’s successors (1862–1922)
Tamara Griesser Pečar
Lavantinska škofja v novi Jugoslaviji
Lavantine diocese in the new Yugoslavia
Bogdan Kolar
Mariborsko-lavantinska škofja v samostojni Sloveniji – mati novih cerkva
The Maribor Lavantine diocese in the independent Slovenia – the mother of new churches
Avguštin Lah
Teološke smeri v Slomškovem času
Theological tendencies in the times of Slomšek
Mateja Rozman Pevec
Filozofski tokovi (ideje) v Slomškovem času
Philosophical currents (ideas) in the times of Slomšek
Metod Benedik
Anton Martin Slomšek: Pastirska pisma
Anton Martin Slomšek: Pastoral letters
Igor Bahovec
Civilna in cerkvena združenja od Slomškovega časa do danes
Civil and ecclesiastical associations from the time of Slomšek to the present
Franci Lazarini
Cerkvena arhitektura v mariborsko- lavantinski škofji
The church architecture in the Maribor Lavantine diocese the second half of the nineteenth and the twentieth century
Polona Vidmar
Baročni oltarji v mariborski stolnici 4. septembra 1859 – poskus rekonstrukcije
The Baroque altars in the cathedral of Maribor on 4 september 1859 – an attempt at a reconstruction
Zinka Zorko
Dialektizmi v delu Antona Martina Slomška (Tri pridige o jeziku)
Dialectical expressions in the works by Anton Martin Dlomšek (Tri pridige o jeziku – Three Sermons on Language)
Irena Orel
Slogovne in besedoslovne načilnosti Slomškovih Pastirskih pisem
The style and word formation of pastoral letters by Slomšek

V spomin

Manica Špendal
Amalie Schneeweiss Joachim (1838–1899)
Amalie Schneeweiss Joachim (1838–1899)

Poročilo

Gregor Jenuš
Mednarodni znanstveni simpozij 'Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja, Maribor, 23.−25. november 2010

Ocene

Nika Grabeljšek
Nataša Podgoršek, Slovensko-hrvaška vzajemnost. Zgodovina slovensko-hrvaških političnih odnosov v drugi polovici 19. stoletja (1848–1903) (Maribor, 2009)
Tone Ravnikar
Aleš Maver, Religiosi et profani principes. Rimski cesarji od Avgusta do Teodozija v latinskem krščanskem zgodovinopisju 4. in 5. stoletja (Maribor, 2009)
Nazaj / Back