Letnik 1 (2001) št.1

You are here

Uvodniki

DARKO FRIŠ 
Časopisu na pot
ALBIN HOJNIK
Uvodne besede predsednika organizacijskega odbora simpozija o delu in življenju dr. Pavla Turnerja
JOŽE KOROPEC
Dr. Pavel Turner - domačin framskega Pohorja

Članki

VASILIJ MELIK
Turnerjeva doba
Turner's Time
ANTON OŽINGER
Sekovska fara sv. Ane v Framu v prvi polovici 19. stoletja in mladi Pavel Turner
Sechau Parish of St. Anna in Fram in the First Half of the XIX. Century and the Young Pavel Turner
ANDREJ VOVKO
Gimnazijska leta dr. Pavla Turnerja
The Academic Secondary School Years of Dr. Pavel Turner
JANEZ ŠUMRADA
Turnerjeva študijska leta
Turner's Years of University Studies
DRAGAN POTOČNIK
Turnerjevo publicistično delovanje
Turner's Publicistic Activity
DARKO FRIŠ 
Vzgojitelj dr. Pavel Turner (1875-1903)
The Educator dr. Pavel Turner (1875-1903)
JANA ZADRAVEC ŠPENDL
Turnerjeva mariborska doba (1903-1924)
Turner's Life in Maribor (1903-1924)
BRUNO HARTMAN
Dr. Pavel Turner in Študijska knjižnica v Mariboru
Dr. Pavel Turner and the Study Library in Maribor
IGOR GRDINA
Turner na literarni sceni in v njenem zakulisju
Tuner at the Literary Scene and in its Back Stage
JANEZ CVIRN
Pavel Turner in literarno ustvarjanje Josipa Vošnjaka
Pavel Turner and the Literary Creativity of Josip Vošnjak
FRANC ROZMAN
Turnerjevi štipendisti
Turner's Scholarship-holders
VERICA TRSTENJAK
Turnerjeva ustanova - fundacija
Turner's Institution - Foundation

Viri

MATEJA MATJAŠIČ FRIŠ 
'Spomini iz mojega življenja' dr. Pavla Turnerja
'Reminiscences from my Life' by Dr. Pavel Turner
Nazaj / Back